Începând cu data de 25 mai 2018, ne vom alinia la standardele europene în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date stipulate în Regulamentul 2016/679/UE.

Scopul prelucrării datelor personale

Furnizarea următoarelor date este necesară pentru a putea încheia şi executa un contract cu dvs. și pentru a procesa înregistrarea clientului: numele, prenumele/denumirea clientului, forma juridică, adresa de domiciliu/sediu, adresa de facturare, numărul de telefon, cod fiscal, CNP, serie şi număr CI/buletin, numele reprezentantului legal, email, copia CI/buletin, dovada existenței societatii dvs.

Prelucrăm datele Dvs. cu caracter personal în scop contractual și legal. Temeiul prelucrării este constituit din contractul semnat cu Dvs., sau din contractul la distanță (Termeni și condiții, în cazul cumpărătorilor online) și prevederile legale aplicabile. Astfel, pentru a facilita desfășurarea activităților aflate în legătură cu contractul și/sau în vederea îndeplinirii obligațiilor legale, comunicăm aceste date către afiliații sau partenerii noștri contractuali, auditorii sau consultanții, către autorități și instituții publice, firme de recuperări creanţe, executori judecătoreşti, instanţe de judecată. Tot în scop contractual pot exista situații de transfer al datelor în UE către afiliații sau împuterniciții pentru prevenirea fraudelor, raportare internă și analiză ori în vederea îmbunătățirii produselor și serviciilor oferite de către noi. Datele Dvs. personale sunt prelucrate pe toată durata contractuală, până la expirarea obligațiilor contractuale și a termenelor de arhivare, prevăzute de lege.

Astfel, prelucrăm datele personale în următoarele scopuri:

Totodată vrem să Vă amintim că datele Dvs. personale sunt în siguranță cu noi și le folosim doar în scopuri pentru care ne dați aprobarea.

 

Drepturile Clienților

Conform Regulamentului 2016/679/UE persoanele cărora li se prelucrează datele cu caracter personal au următoarele drepturi:

Contact și suport privind datele Dvs.

Drepturi susmenţionate le puteţi exercita printr-o cerere scrisă, datată, semnată și transmisă către noi prin:

Începând cu 25 mai 2018, pentru orice întrebări sau nemulțumiri Vă puteţi adresa prin e-mail la leagan@leagan.ro, iar dacă v-am încălcat vreun drept privind acest subiect, Vă puteţi adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Totodată, ne angajăm să aplicăm măsuri tehnice și organizatorice pentru asigurarea securității datelor Dvs. personale, protejării lor împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii ori accesului neautorizat asupra lor.

Datorită posibilelor modificări ale legislației, o modificare a acestor notificări privind protecția datelor poate deveni necesară. În acest caz, vă vom informa despre astfel de modificări. În măsura în care modificările afectează o prelucrare care se bazează pe consimțământul dvs., vă vom solicita un nou consimțământ, dacă este necesar.

cart